inzicht in de staat van je dak

Voldoet het?

Waarborgen van de kwaliteit van het werk is in iedere fase belangrijk. Voldoet het aan de verstrekte opdracht? De voorschriften en uitvoeringsbepalingen? Is de veiligheid van werknemers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd?

Controle

We controleren op aspecten als:

  • Materiaalgebruik
  • Kwaliteit van de uitvoering
  • De bouwplaatsinrichting
  • Arbotechnische aspecten

Je ontvangt een beknopt verslag van onze bevindingen en de aanbevelingen die eventueel aan het uitvoerende dakbedekkingsbedrijf zijn gedaan.

De beoordeling vindt plaats op basis van de laatste stand van de techniek, zoals vastgelegd in het advies van DIAC, de Vakrichtlijn “Gesloten Dakbedekkingssystemen” en de specifieke verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Frequentie

Afhankelijk van de grootte van het complex en de verwachte duur van de werkzaamheden, adviseren we minimaal 2 uitvoeringscontroles. Eentje zeer kort na aanvang van de werkzaamheden en een opleveringscontrole. Bij grote projecten (uitvoeringsduur van meer dan 4 à 5 weken) adviseren 1 keer per week tot minimaal 1 keer per 2 weken een uitvoeringscontrole.