onderzoek advies

Dakonderzoek / conditiemeting

Wil je inzicht in de staat van je dak, de levensduurverwachting en de kosten?

digitaal onderzoek

Renovatieadvies

Wil je inzicht in de staat van je bestaande dak?

bestekanalyse

PV dakscan

Is je platte dak geschikt voor zonnepanelen?

voortgang oplevering

Lekkageonderzoek

Wil je de oorzaak weten van opgetreden lekkage(s)?

duurzaamheid

Additioneel onderzoek

Parate kennis voor bijvoorbeeld aanbesteding en gunning.

Inzicht in de staat van je dak

Dakonderzoek / conditiemeting

Het DIAC inspectie- en adviesrapport dat je ontvangt bevat:

 • De aangetroffen dakconstructie-opbouw
 • Per dakvlak onze onderzoeksresultaten op basis van waarnemingen en beoordelingen

 • Een bouwfysische berekening indien nodig (optioneel)

 • Omschrijvingen van de huidige situatie en eventuele gebreken of aandachtspunten

 • Conclusies naar aanleiding van de bevindingen

 • Fotorapportage

Wil je inzicht in de staat van je dak, de levensduurverwachting en advies? DIAC biedt dit inzicht met behulp van onafhankelijk dakonderzoek. Hiervoor verrichten we een uitgebreide conditie (nul)meting en aan de hand daarvan geven we per dakvlak niet alleen inzicht in de staat van het dak, maar ook
een prognose van de resterende levensduur.

Onderzoeksdoelen

 • Bepalen van de conditie van de bestaande dakbedekkingsconstructie en de dakdetails (dakranden, opstanden, aansluitingen, doorvoeren)
 • Opstellen van een advies voor het behoud / herstel van de onderzochte daken
 • Aangeven of de dakbedekkingsconstructie geschikt (te maken) is voor bijvoorbeeld plaatsing van zonne-energiesystemen.

DIAC Dakadvies

Gegevens leggen we vast in het DIAC dakadvies dat bestaat uit een advies voor het verbeteren van de bestaande situatie, of een beknopte beschrijving van de uit te voeren herstel- of vernieuwingswerkzaamheden. Zijn er meerdere relevante oplossingen mogelijk, dan benoemen wij die, inclusief onze voorkeursvariant. Het advies bevat bijbehorende en ondersteunende foto’s.

Wat houdt het dakonderzoek precies in?

  • Van het dakvlak(ken) stellen we de technische staat en eventuele gebreken vast
  • We inspecteren dakranden, opstanden, aansluitingen en overige details die van invloed zijn op de waterdichtheid, plus eventuele tekortkomingen en aandachtspunten
  • We voeren insnijdingen uit om de dakconstructie vast te stellen en te controleren en maken deze weer vakkundig dicht
  • Op basis van waarnemingen en technische beoordelingen bepalen we de resterende
   levensduur van de dakbedekkingsconstructie
  • Je ontvangt een schriftelijke rapportage van de aangetroffen situatie, inclusief een fotoreportage
  • We doen aanbevelingen rondom eventueel aangetroffen gebreken
  • Je ontvangt een technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

inzicht in de staat van je dak

Renovatieadvies

Het DIAC inspectie- en adviesrapport dat je ontvangt bevat:

 • De aangetroffen constructie-opbouw
 • Een bouwfysische berekening indien nodig
 • Inzicht in de huidige situatie en eventuele gebreken
 • Renovatieadvies op basis van de bevindingen en de geformuleerde wensen of doelen

 • Fotorapportage van de elementaire dak aspecten

 • Werkomschrijving ten behoeve van uitzetten richting dakdekkersbedrijven of offertetraject

Om een goed renovatieadvies te kunnen uitwerken, starten we met een beknopt dakonderzoek.

Wat houdt het renovatieadvies precies in?

   • We voeren insnijdingen uit om de dakconstructie vast te stellen en te controleren en maken
    deze weer vakkundig dicht
   • We inspecteren de dakranden, opstanden, aansluitingen en overige details die van invloed
    zijn op de waterdichtheid, plus eventuele tekortkomingen of aandachtspunten
   • Je ontvangt een schriftelijke rapportage van de aangetroffen situatie, inclusief een fotoreportage
   • We doen aanbevelingen over eventueel aangetroffen gebreken
   • Je ontvangt een technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

In samenspraak met onze partner kunnen we wateraccumulatieberekeningen of andere wenselijke
constructieve berekeningen uitvoeren.

Is je platte dak geschikt voor zonnepanelen?

De pv-dakscan rapportage bevat:

De pv-dakscan rapportage die je ontvangt bevat:

 • Een rapport, voorzien van een fotorapportage, met daarin alle waarnemingen omschreven
 • Een oordeel over de dakbedekkingsconstructie
 • Daaraan gekoppeld geven we je een advies, inclusief technische werkomschrijving

Is je platte dak geschikt voor zonnepanelen?

Overweeg je als zakelijke klant pv-panelen te plaatsen, dan is een dakinspectie verstandig. De pv-dakscan van DIAC maakt duidelijk of het dakbedekkingssysteem geschikt is voor zonnepanelen. We beoordelen de staat van het dak, de dakopbouw en de staat van de dakopbouw. Zo geven we inzicht in de resterende levensduurverwachting van de dakbedekking, plus eventueel andere aandachtspunten.

Wat houdt de pv-dakscan precies in?

   • Van het dakvlak(ken) stellen we de technische staat en eventuele gebreken vast
   • We inspecteren de dakranden, opstanden, aansluitingen en overige details die van invloed zijn op de waterdichtheid, plus eventuele tekortkomingen of aandachtspunten
   • We voeren insnijdingen uit om de dakconstructie vast te stellen en te controleren en maken deze weer vakkundig dicht
   • Op basis van waarnemingen en technische beoordelingen bepalen we de resterende levensduur van de dakbedekkingsconstructie
   • Je ontvangt een schriftelijke rapportage van de aangetroffen situatie, inclusief een fotoreportage
   • We doen aanbevelingen over eventueel aangetroffen gebreken
   • Je ontvangt een technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

Het plaatsen van de PV-panelen op een plat dak vereist een goede afstemming van de levensduur van het dak, de juiste isolatiewaarde en het juiste materiaalgebruik. DIAC adviseert hierin.

Oorzaken van de opgetreden lekkage(s)

Lekkageonderzoek

De lekkage rapportage die je ontvangt bevat:

 • De bron/oorzaak van de lekkage

 • Toelichting aan de hand van foto's

 • Een advies en werkomschrijving voor de benodigde herstel- of renovatiewerkzaamheden

Lekkage vraagt om kennis van zaken. Want het gaat erom dat de oorzaak van de lekkage achterhaald wordt. Heeft het betrekking op de dakbedekking, of heeft het betrekking op de dakbedekkingsconstructie? Is er een lek of is het condensatie (koudebrug)?

Bij een DIAC lekkageonderzoek achterhalen we de oorzaak of oorzaken van de opgetreden lekkage(s) in het dak of in de dakconstructie. We inspecteren de voor-de-lekkage-relevante onderdelen en details. Dat alles verwerken we in een hersteladvies.

Parate kennis van de dakenbranche

Aanbestedingsbegeleiding & gunning:

Je wilt de dakaannemer selecteren die het meest passende voorstel doet, volgens opdrachtformulering. Optioneel kan DIAC je daarom begeleiden bij de aanbesteding en gunning. Dit kunnen complexe trajecten zijn die de nodige technische kennis van zowel producten als de dakconstructie vereisen.

Daarom is er DIAC aanbestedingsbegeleiding en gunning, waarbij we je ontzorgen als het gaat over:

   • Het samenstellen van aanbestedingsdocumenten
   • Een planning van de aanbestedingsprocedure en gewenste uitvoerings- en opleveringdatum
   • De voorwaarden voor uitvoering van werk (vooraf aangeleverd door opdrachtgever)
   • Het uitnodigen van 3 door de opdrachtgever geselecteerde dakbedekkingsbedrijven (desgewenst adviseren wij hierin)
   • Het beantwoorden van project-specifieke vragen van aannemers
   • Het beoordelen van de offertes en het opstellen van een gunningsadvies