onderzoek advies

Verduurzamingsonderzoek
en -advies

Wil je inzicht in mogelijkheden tot verduurzaming van je dak?

digitaal onderzoek

PV dakscan /
zonnepanelen scan

Is je platte dak geschikt voor zonnepanelen?

Verduurzamen van zakelijke daken

Verduurzamingsonderzoek en -advies:

De mogelijkheden zijn talrijk als je op het punt staat je zakelijke daken te verduurzamen. Denk maar eens aan waterberging, energie, veiligheid, gebruiksdaken, groendaken… Met het DIAC verduurzamingsonderzoek- en advies worden de vele vraagtekens die je hebt, omgebogen in een duidelijk plan van aanpak.

Wat houdt het verduurzamingsonderzoek precies in?

 • Onderzoek van de bestaande situatie
 • Opbouw- en Ontwerpadvies
 • Formulering van de prestatie-eisen
 • Begeleiding van de aanbestedingsfase
 • Bouwbegeleiding

Het onderzoek wordt ondersteund met onafhankelijk technisch advies.

Is je platte dak geschikt voor zonnepanelen?

PV dakscan /zonnepanelen scan:

Overweeg je als zakelijke klant pv-panelen te plaatsen, dan is een dakinspectie verstandig. De pv-dakscan van DIAC maakt duidelijk of het dakbedekkingssysteem geschikt is voor zonnepanelen. We beoordelen de staat van het dak, de dakopbouw en de staat van de dakopbouw. Zo geven we inzicht in de resterende levensduurverwachting van de dakbedekking, plus eventueel andere aandachtspunten.

Wat houdt de pv-dakscan precies in?

 • Van het dakvlak(ken) stellen we de technische staat en eventuele gebreken vast
 • We inspecteren de dakranden, opstanden, aansluitingen en overige details die van invloed
  zijn op de waterdichtheid, plus eventuele tekortkomingen of aandachtspunten
 • We voeren insnijdingen uit om de dakconstructie vast te stellen en te controleren en maken
  deze weer vakkundig dicht
 • Op basis van waarnemingen en technische beoordelingen bepalen we de resterende
  levensduur van de dakbedekkingsconstructie
 • Je ontvangt een schriftelijke rapportage van de aangetroffen situatie, inclusief een
  fotoreportage
 • We doen aanbevelingen over eventueel aangetroffen gebreken
 • Je ontvangt een technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

De pv-dakscan rapportage die je ontvangt bevat:

 • Een rapport, voorzien van een fotorapportage, met daarin alle waarnemingen omschreven
 • Een oordeel over de dakbedekkingsconstructie
 • Daaraan gekoppeld geven we je een advies, inclusief technische werkomschrijving

Het plaatsen van de PV-panelen op een plat dak vereist een goede afstemming van de levensduur van het dak, de juiste isolatiewaarde en het juiste materiaalgebruik. DIAC adviseert hierin.